มีแฟน ช่วงไหน ดีที่สุด?

มีแฟนในวัยเรียนมัธยม ต้น ม.1-3 ช่วงอายุ 12-14 ในวัยนี่ยังไม่ควรที่จะเริ่มมีแฟน เพราะ ในวัยนี่ความคิด ของเค้ายังไม่ดีพอหรือคิดที่จะเดินทางไปยังไง ยังต้องให้พ่อแม่ช่วยนำอยู่เลย ยังแบมือขอเงินพ่อแม่อยู่ และยังไม่คิดว่าอนาคตอยากเป็นอะไรจะทำไรต่อ ถ้ามีแฟนแล้วจะดูแลยังไง … ก็ได้แต่ สักแต่มีแฟนไปงั้น… มีแฟนในวัยเรียนมัธยม ปลาย ม.4-6 / ปวช 1-3 ช่วงอายุ 15-17 ในช่วงนี่ยังอยู่ในวัยอยากรู้อยากลอง...